Lasery zaměřovací

položek: 4

Lasery na prozáření vašeho pracovního dne!

Bodový laser: Čočka koncentruje vyzařované laserové světlo a soustředí je do jednoho bodu.

Čárový (linkový) laser: Když čočka zkoncentruje paprsky, začnou procházet skrz optický rezonátor a vytvoří laserovou čáru (přímku).

Kvalita čoček: Čočka má rozhodující vliv na kvalitu, protože koncentruje vyzařované laserové světlo do úzkého bodu. Používají se dva druhy čoček: Skleněná čočka: Produkuje paprsek vysoké kvality a umožňuje řezy vysoké kvality. Její hlavní výhodou je to, že sklo je žáruvzdorné a uchovává si svůj tvar. Plastová čočka: Kvalitu plastových čoček užívaných firmou Hultafors určuje vysoce přesný proces vtlačovaného lisování. Plastové čočky lze bez rizika ztráty jejich tvaru používat v teplotách nepřesahujících 85°C.

Vlnové délky světla: Lidské oko je na světlo citlivé v rozmezí vlnových délek od 711nm (červené světlo) po 389nm (fialové). Krátkovlnné světlo známé jako ultrafialové (UV) je lidskému oko neviditelné. Červené lasery spadají do rozmezí vlnových délek 670-630nm. Čím kratší vlnová délka, tím ostřejší laserové světlo.

Třídy laserů:Obecně řečeno se třídy laserů dělí do dvou skupin; ty, které splňují evropskou normu EN 601125-1 a ty, které splňují americkou normu FDA 1040.10:1.4.97. Na každém laseru musí být uvedeny varovné symboly a příslušné informace.